Interpur

Interpur startades 1986 i Mariestad och har sedan dess arbetat med polyuretanbeläggning inom många olika områden och med kunder i flera branscher. Arbetet sker i nära samarbete med kunden för att komma fram till den mest optimala lösningen.

Vi tillhandahåller produkter i polyuretan

Vi kan polyuretan (PUR) och idag är det ingen som tvekar över materiales överlägsenhet när det gäller slitstyrka och nötningsbeständighet i kombination med andra egenskaper.

Numera ingår INTERPUR i UW-ELAST AB – Läs mer om produkterna och Polyuretan på www.uw-elast.se

Polyuretanets fördelar

  • Ger en homogen och slitstark beläggning.
  • Olje- och kemikaliebeständigt.
  • Bullerdämpande.
  • Mycket goda köldegenskaper.
  • Elektriskt isolerande.
  • Ger en lågfriktionsyta för glidande material.
  • Finns i olika hårdheter.
  • Övermålningsbart.
  • Lätt att reparera.